LICZĄ SIĘ KOMPETENCJE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WSPÓŁPRACA


Specjaliści od prawa cywilnego i podatkowego. Siłą Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski, Guzek i Partnerzy jest integracja wiedzy i doświadczenia wielu osób, specjalizujących się w różnych zagadnieniach. Ta multidyscyplinarność ma znaczenie szczególnie w trudnych, złożonych sprawach.


Co dla Was znaczy przedsiębiorczość?

Musimy zacząć od tego, że przymiotnik „przedsiębiorczy” ma zdecydowanie pozytywny wydźwięk. Opisuje kogoś, kto osiąga sukces dzięki wiedzy, inteligencji, pracowitości, wytrwałości, odporności i umiejętności współpracy z innymi. Prawdziwy biznes buduje się, rozwijając w sobie właśnie te cechy. Czyli: na miano przedsiębiorcy trzeba uczciwie zapracować. Mamy to szczęście, że jako prawnicy możemy w trakcie wieloletniej współpracy obserwować rozwój takich indywidualności. To jest fascynujące.

Punkt przełomu w waszej historii?

Kamieniem milowym na pewno było powołanie spółki, 30 lat temu. Z adwokatem Tomaszem Guzkiem od razu określiliśmy model działania Kancelarii, wdrażając efektywny model biznesowy. Można więc powiedzieć, że przy zachowaniu specyfiki zawodu adwokackiego, zbudowaliśmy po prostu nową firmę. Jak każdy przedsiębiorca. A kolejne trzy dekady to już – tylko i aż – ciągła nauka i ewolucja.

Z czym jesteście i chcecie być kojarzeni?

Z bardzo udanym połączeniem dobrej treści i wygodnej formy. A co to oznacza? Od samego początku kładziemy nacisk na bardzo wysoki poziom merytoryczny naszych usług. Wymagamy tego od siebie samych i od 30-osobowego zespołu Kancelarii. A jednocześnie od początku staramy się wdrażać narzędzia, które naszym klientom ułatwiają życie i… bycie przedsiębiorczym. Zawsze byliśmy o krok do przodu, odważnie korzystając z kolejnych nowinek telekomunikacyjnych, a później – informatycznych. Zachowując adwokacki etos, idziemy z duchem czasu.

Czego nie uczą na studiach i w książkach, a co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Studia i książki mają wielką wartość. Przyjmując do zespołu kolejnych młodych prawników, zawsze bardzo uważnie weryfikujemy ich osiągnięcia i aktywność akademicką. Z wiedzą specjalistyczną jest dobrze. Ale faktycznie (i tutaj mówię o wszystkich uczelniach, nie tylko prawniczych) – absolwentom nierzadko brakuje umiejętności współpracy, czasami umiejętności dyskusji, negocjacji, znalezienia kompromisu. Czyli tak zwanych umiejętności miękkich. Pozostaje tylko pytanie, czy uczelnia jest w stanie tego nauczyć? Może po prostu do tego trzeba dojrzeć?

Z czego możecie być dumni?

Przede wszystkimi – z zaufania, jakim jesteśmy obdarzani. Mimo znaczącego rozwoju naszego „adwokackiego przedsiębiorstwa”, mimo liczebności zespołu i tysięcy spraw przewijających się przez nasze biurka, wciąż jesteśmy dla naszych klientów powiernikami pochylającymi się z uwagą nad ich indywidualną sprawą. To jest ważniejsze od wygranej w najgłośniejszym procesie…


To jedna z najstarszych spółek adwokackich w zachodniej Polsce. Od 30 lat zapewnia kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe klientom biznesowym i indywidualnym.

Tomasz GRZYBKOWSKI, adwokat, doradca podatkowy
www.grzybkowskiguzek.pl