Skip to content

BEZPŁATNIE DOŁĄCZ DO ZWERYFIKOWANYCH INNOWATORÓW

gdyż przedsiębiorczość = innowacyjność!

JAKI JEST CEL UCZESTNICTWA?

Akcelerator rozwoju dla Twojego podmiotu + inspiracja jego wiedzą i doświadczeniem na kolejne lata budowania świadomości biznesowej w naszym regionie.

KROK PO KROKU

Cztery proste etapy i zostaniesz częścią Przedsiębiorczej Wielkopolski!

Krok 1, obligatoryjny, bezpłatny
Zgłoszenie online
Prosimy o wypełnienie formularza na końcu tej strony. Skontaktujemy się do 24h by zweryfikować podesłane informacje.
Krok 1, obligatoryjny, bezpłatny
Krok 2, obligatoryjny, bezpłatny
Weryfikacja podmiotu
Sprawdzimy rzetelnie czy Twój podmiot można uznać za innowacyjny pod względem m.in. kontaktu z odbiorcą, wdrożonych procedur, CSR, otwartości, działań edukacyjnych. Wartością dodaną będzie wdrożone narzędzie do ciągłego ulepszania lub informacji zwrotnych oparte na modelu design thinking np. FEEDBACK UP z Wielkopolski.
Krok 2, obligatoryjny, bezpłatny
Krok 3, rekomendowany, odpłatny
Prezentacja w Przewodniku PW
Masz szansę być jeszcze ważniejszą częścią naszej wspólnej opowieści! Prezentacja w Przewodniku to przedstawienie wiedzy i doświadczenia wybranych, innowacyjnych podmiotów, które wiedzą, że rozwój wymaga ciągłych ulepszeń i nie boją się o tym mówić.

Pełen zakres informacji na dwóch poziomych stronach A4 to m.in.: misja/wizja, wywiad w formie odpowiedzi na pytania otwarte, pełny kontakt, zdjęcia. Najwyższej jakości produkcja, skład i tłumaczenie (luksusowe wydanie polsko-angielskie - idealne na targi zagranicą). Dopasowana dystrybucja 5000 sztuk + dodatkowo 50 egzemplarzy autorskich. Wyłączność na branże dla podmiotu.

Cykliczne edycje, 2x w roku. Limitowana ilość miejsc.
Stała prezentacja na stronie internetowej i FB.

-> Poznaj korzyści i promocyjne ceny ->
Krok 3, rekomendowany, odpłatny
Krok 4, sukces!
Współtworzenie PW
Po skutecznej, bezpłatnej weryfikacji otrzymasz certyfikację i możliwość posługiwania się znakiem Przedsiębiorczej Wielkopolski, komplet materiałów wprowadzających oraz szereg korzyści.

A my jesteśmy dumni!
Krok 4, sukces!
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ, EDUKACJA, WIZERUNEK

Prezentacja w Przewodniku PW

 luksusowe wydanie polsko-angielskie / nakład 5000 sztuk / 2 poziome strony A4
 dopasowana do odbiorcy pełna dystrybucja / wyłączność podmiotu na branżę

Prezentacja

Prezentacja

dla członków PW

pln2499
50 egzemplarzy autorskich
Layout + publikacja online
Tłumaczenie by native

Prezentacja TOP

+ mentoring komunikacji
+ szkolenie FEEDBACK UP

pln3200
Analiza, identyfikacja, wdrożenie i abonament roczny narzędzia
FORMULARZ DOŁĄCZENIA DO PW

Naszą wspólną misją jest tworzenie otwartego, świadomego środowiska opartego o współpracę oraz edukacja i inspiracja.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, innych danych podanych przeze mnie w treści formularza kontaktowego oraz danych, które mogą zostać zebrane przez pliki „cookies”, przez Administratora danych Przedsiębiorczej Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu (60-163), ul. Junikowska 53, e-mail: info@przedsiebiorczawielkopolska.pl (Administrator danych osobowych), w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na moje zgłoszenie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego, w tym z informacją o przysługujących mi uprawnieniach. Mam świadomość, że moja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, co skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia mi odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem przeze mnie zgody.