CYFROWA TRANSFORMACJA TWOJEGO BIZNESU


Dla wielu firm Apollogic jest przede wszystkim partnerem technologicznym. Znają nowoczesne technologie i chcą się nimi dzielić. Od kilkuosobowego zespołu konsultantów, do ponad stu osobowej firmy skupiającej pod sobą kilka marek, specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. Apollogic łączy specjalistyczną wiedzę techniczną ze znajomością procesów biznesowych, pamiętając o zachowaniu wielkopolskiej jakości i rzetelności.


Co dla Was znaczy przedsiębiorczość?

Bycie przedsiębiorczym oznacza ciągłe reagowanie na nadchodzące zmiany otaczającego nas świata i wyprzedzanie ich, tak by oferować klientom produkty czy usługi, które pozwolą im wyprzedzić konkurencję. Staramy się przewidywać te zmiany poprzez bieżące monitorowanie trendów i nowych technologii pojawiających się nie tylko w Europie ale i na całym świecie.

Z czym jesteście kojarzeni?

Przede wszystkim chcemy edukować klientów, edukować rynek w zakresie nowoczesnych technologii i możliwości jakie ze sobą niosą. Bardzo często firmy nie zdają sobie nawet sprawy jak bardzo mogłyby przyspieszyć w rozwoju, korzystając z synergii jaką daje połączenie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji, Big Data, IoT czy Mixed Reality. Rozwiązując problemy klienta staramy się spojrzeć na jego procesy biznesowe z szerokiej perspektywy, przeprowadzamy z nim warsztaty dzięki którym odnajdujemy miejsca, w których zastosowanie nowoczesnej technologii podniesie jego efektywność i zwiększy konkurencyjność.

Sukces – czym dla was jest i jak go mierzycie?

Sukcesem dla nas jest przejście wraz z klientem cyfrowej transformacji jego biznesu. Digitalizujemy procesy, które wcześniej wielu jego pracowników wykonywało manualnie, które zajmowały dużo czasu i były obarczone błędem ludzkim. Szukamy miejsc, gdzie da się je usprawnić i zautomatyzować, tak by firmy mogły w pełni wykorzystać potencjał kreatywny pracowników i zadbać o jeszcze
lepszą obsługę swoich klientów. Na koniec dnia wypadkową tego jest oczywiście poprawa ich efektywności i lepszy wynik finansowy.

Przyszłość firmy – jak się rysuje?

Z optymizmem patrzymy w przyszłość, od kilku już lat poza konsultingiem biznesowym i wdrażaniem systemów SAP poszerzyliśmy obszary, w których działamy co zaowocowało wydzieleniem marek, które specjalizują się w AI, IoT czy Mixed Reality.
W tym właśnie tkwi siła Apollogic, to pozwala nam łączyć technologie i dynamiczniej reagować na potrzeby klientów.

Najcenniejsza lekcja jakiej najszybciej powinien nauczyć się przedsiębiorca?

W dzisiejszym świecie jedyną stałą jest zmiana. Przedsiębiorcy powinni nauczyć się szybko reagować i dostosowywać do zmian, szybciej też powinni reagować na porażkę. Fail fast to zasada, która pozwala na testowanie rozwiązań i szybkie wyciąganie z nich wniosków a następnie podjęcie kolejnej próby. Uporczywe trzymanie się bowiem jednego rozwiązania może w konsekwencji spowodować zbyt dużą stratę czasu i zasobów potrzebnych do skutecznego konkurowania na dynamicznie zmieniającym się rynku.


Digitalizacja i cyfrowa transformacja procesów w firmach poprzez wykorzystanie i synergię nowoczesnych technologii.

Adam TARAJKOWICZ, Marketing Manager
www.apollogic.com