BIZNES, INNOWACJA, TECHNOLOGIA, NAUKA


PPNT od 25 lat aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami i naukowcami. Wspiera firmy w rozwoju i wprowadzaniu innowacji na rynek, a naukowców w ich działalności badawczej. Naszą misją jest komercjalizacja wiedzy i technologii.


Z czym chcemy być kojarzeni?

Chcemy być kojarzeni przede wszystkim z nowymi technologiami i innowacjami. W PPNT pracują doświadczeni eksperci, którzy oferują formom usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz i rozwoju technologii z dziedziny chemii, biotechnologii oraz fizyki. Za tym idzie również doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań oraz finansowanie tychże rozwiązań. PPNT to również pierwszy park naukowo-technologicznym w Polsce. U nas firma znajdzie nie tylko tereny zielone, a przede wszystkim biura, wyposażone laboratoria, sale konferencyjne, nowoczesne DataCenter, przedszkole, bufet, bibliotekę, wydarzenia networkingowe czy nawet Laboratorium Wyobraźni dla dzieci. Wszystko z myślą o tym, aby stworzyć najlepsze warunki dla rozwoju firm.

Co wnosicie do wielkopolskiej przedsiębiorczości?

Dzięki aktywnej współpracy z wielkopolskimi przedsiębiorstwami oraz wieloletnim kontaktom ze środowiskiem akademickim, pośredniczymy w budowaniu relacji miedzy nauką i regionalnym biznesem.

Z czego możecie być dumni?

Jesteśmy jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej, co ważne wysokiej kategorii A. Działamy w oparciu o najwyższe standardy jakości będąc jednocześnie zorientowanym na potrzeby i wymagania klienta. Nasze przychody wypracowujemy sami, świadcząc specjalistyczne usługi, co od początku istnienia daje nam niezależność finansową od środków budżetowych. Jesteśmy członkiem ważnych branżowych stowarzyszeń, aby na bieżąco śledzić światowe trendy i oferować naszym klientom coraz lepsze usługi.

Najcenniejsza lekcja jakiej najszybciej powinien nauczyć się przedsiębiorca?

Współpracując z przedsiębiorcami widzimy na co należy zwrócić uwagę, żeby skutecznie wdrażać ambitne projekty rozwojowe. Niejeden przedsiębiorca stracił przecież płynność finansową w momencie, w którym niewiele brakowało do osiągnięcia pierwszych istotnych przychodów. O porażce decydują nie tylko szybko kończące się środki, ale przed wszystkim brak wystarczającej wiedzy o rynku, niska efektywność w realizacji planu i przeświadczenie o swojej nieomylności. Sukcesy na tym polu osiągają firmy, które nie boją się sięgać po pomoc z zewnątrz oraz czerpać z cudzych doświadczeń. Firmy ulokowane w PPNT na co dzień dzielą się z nami i między sobą wiedzą płynącą z realizowanych przedsięwzięć. Możliwość uczenia się na błędach stanowi dla wszystkich cenną lekcję. Przedsiębiorcy powinni bardziej otworzyć się na opinie odbiorców oraz nieustanne weryfikować i dostosowywać technologię do ich potrzeb. Ostatecznie to klient zadecyduje, czy przewidywane zastosowanie technologii lub nowego produktu jest trafione.


PPNT to doświadczony partner biznesowy świadczący specjalistyczne usługi badawcze i doradcze związane z wdrażaniem nowych technologii.

dr Justyna ADAMSKA, Kierownik Działu Komunikacji i Marketingu PPNT
www.ppnt.poznan.pl